Czym charakteryzuje się agroturystyka Kaszuby?

Turystyka wiejska, czyli agroturystyka Kaszuby, doskonale wpisuje się w trend europejskich podróżników poszukujących autentycznych, niepowtarzalnych wrażeń i lokalnego stylu życia. Europejscy podróżnicy wiejscy chcą doświadczyć naturalnych, dziewiczych krajobrazów i zatrzymać się w autentycznym zakwaterowaniu. Społeczności wiejskie w krajach rozwijających się często dysponują ogromnymi zasobami, aby oferować takie doświadczenia. Coraz popularniejsze są doświadczenia kulturowe i interakcje z mieszkańcami, a także agroturystyka Kaszuby i gospodarstwa agroturystyczne.

Celem agroturystyki Kaszuby jest włączenie społeczności wiejskich i korzyści dla nich, przy jednoczesnym zachowaniu ich walorów środowiskowych i kulturowych. Przynosi rozwój gospodarczy na obszary wiejskie poprzez tworzenie dodatkowych dochodów i miejsc pracy. Rozwój turystyki może również poprawić dobrobyt społeczny na obszarach wiejskich, na przykład poprzez stymulowanie poprawy infrastruktury, sieci sanitarnych i elektroenergetycznych. Wiejscy podróżnicy uczestniczą w działaniach, stylach życia i tradycjach społeczności wiejskich. W ten sposób uzyskują spersonalizowane wrażenia z życia na wsi. Zwykle wynajmują mieszkania na wsi, które mogą łączyć z (wiejskimi) zajęciami i atrakcjami, najlepiej wykorzystując lokalne zasoby społeczne, kulturowe i naturalne. Tym właśnie charakteryzuje się agroturystyka Kaszuby, woj. pomorskie.