Czym zajmuje się notariusz Wrocław?

Jeśli powiesz komuś, że jesteś notariuszem, często możesz oczekiwać, że świadomie przytaknie, jakby w pełni świadomy tego, co to oznacza. Jednak większość ludzi wie tylko, że notariusz Wrocław to „ktoś, kto stempluje dokumenty”. Opinia publiczna nie jest tak dobrze znana, dlaczego te dokumenty są stemplowane i na czym polega ten proces. Niektórzy ludzie przyznają, że nie wiedzą i wyjdą od razu i zapytają: „Co robi notariusz?”. Aby odpowiedzieć na to pytanie, musisz najpierw zrozumieć, czym JEST notariusz. Notariusz Wrocław jest oficjalnym świadkiem dobrowolnego podpisania jednego lub kilku dokumentów przez jedną lub więcej osób, których tożsamość została zweryfikowana przez notariusza. W większości przypadków dokument jest podpisywany w obecności notariusza; w niektórych przypadkach jest najpierw podpisywany, a następnie przekazywany notariuszowi przez podpisującego, który następnie potwierdza notariuszowi, że go podpisał. Notariusze z Wrocławia wykonują następujące obowiązki:

1) zweryfikować tożsamość podpisującego (-ych), którzy się przed nimi stawili;

2) mieć dość rozmowy z sygnatariuszem (ami), aby mieć wystarczającą pewność, że podpisują dobrowolnie i dobrowolnie;

3) świadek podpisania przez osobę podpisującą dokument (y);

4) złożyć przysięgę podpisującemu (podpisom), jeżeli dokument tego wymaga;

5) sprawdzić, czy znajdują się wszystkie elementy notarialne dokumentu, poprawiać nieprawidłowe, uzupełnić niekompletne i uzupełnić brakujące;

6) podpisać dokument w miejscu wyznaczonym do podpisu;

7) umieścić swoją pieczęć urzędową na dokumencie (jeśli jest to wymagane przez ich państwo).

8) W wielu stanach notariusz Wrocław zapisuje w dzienniku notarialnym szczegóły aktu notarialnego, który właśnie wykonał, i zleca podpisanie dokumentu przez osobę podpisującą ten dokument. W niektórych stanach notariusze otrzymują w swoich dziennikach również odcisk palca osoby podpisującej. Nawet jeśli państwo nie wymaga korzystania z dziennika notarialnego, za najlepszą praktykę uznaje się jego prowadzenie.