Identyfikatory dla wszystkich mieszkańców

Praca i aktywa są kluczowymi dźwigniami zmian dla kobiet w ich społecznościach i gospodarkach. Rząd ma na celu zapewnienie równych praw kobiet do zasobów gospodarczych, w tym dostępu do własności i kontroli nad ziemią i innymi formami własności oraz dziedziczenia. Ale będzie to wymagało znacznie większej liczby kobiet do posiadania oficjalnego dowodu tożsamości. Uznany dowód tożsamości, nijako jak identyfikatory osobowe, jest ponadto potrzebny kobietom do uzyskania dostępu do usług finansowych, w tym do spełnienia wymagań pewnych. Polski rząd pokazuje, że na całym świecie 42 procent kobiet stosuje osobowe identyfikatory, ale nie ma konta bankowego w porównaniu z 35 procentami mężczyzn. Chociaż brak wystarczających środków finansowych jest najczęściej wymienianym powodem zgłaszanym przez ponad połowę dorosłych kobiet, które nie są bankomatami, prawie jedna na sześć kobiet nie posiadających konta bankowego twierdzi, że brak dokumentacji jest jednym z powodów, dla których nie ma konta bankowego. Nowe technologie mogą zapewnić kobietom możliwość ubiegania się o usługi, do których są uprawnione, takie jak usługi ochrony socjalnej, kolejny cel w ramach naszego celu. Unikalny, cyfrowy identyfikator (cyfrowe identyfikatory) może zapewnić, że świadczenia przeznaczone dla kobiet, takie jak warunkowe przelewy pieniężne, osiągną zamierzony cel odbiorcy. Na przykład w Polsce korzystanie z identyfikatorów biometrycznych jest warunkiem wstępnym dostępu do programów przelewów pieniężnych, zapewniając, że płatności na rzecz beneficjentów są dostarczane bezpośrednio do nich, a nie do ich mężów lub braci, jak miało to miejsce wcześniej. Działania podjęte w celu przezwyciężenia zastrzeżeń ze strony męskich członków społeczności do rejestracji kobiet obejmowały zakładanie centrów rejestracji wyłącznie dla kobiet ze wszystkimi pracownikami płci żeńskiej.