Kto wykonuje transport chorych?

Transport chorych w nagłym wypadku – kto jest na niego odpowiedzialny?
W nagłym przypadku zadzwoń pod numer 999 i poproś o karetkę. Nie będziesz musiał płacić za przewiezienie do szpitala w nagłym wypadku. Nagły wypadek medyczny ma miejsce, gdy ktoś jest poważnie chory lub ranny i jego życie jest zagrożone.

Przeczytaj, kiedy zadzwonić pod numer 999. Wizyty szpitalne niezwiązane z nagłymi przypadkami. Zwykle oczekuje się, że sam udasz się do szpitala, jeśli nie jest to nagły wypadek. Parking w szpitalu może być drogi i ograniczony, a pozostawienie samochodu na miejscu może być niemożliwe. Możesz więc poprosić znajomego lub krewnego, aby zabrał Cię do szpitala i odebrał po wypisaniu.

Możesz wyszukać lokalny szpital, aby sprawdzić jego parking.

Usługi takie jak transport chorych pacjentów w przypadkach innych niż nagłe
Niektóre osoby kwalifikują się do usług transportu pacjentów w przypadkach innych niż nagłe (PTS). Usługi te zapewniają bezpłatny transport chorych do i ze szpitala dla:

  • osoby, których stan wymaga dodatkowej pomocy medycznej podczas podróży
  • udzie, którym trudno jest chodzić
  • rodzice lub opiekunowie przewożonych dzieci
  • PTS może nie być dostępny na wszystkich obszarach. Aby dowiedzieć się, czy kwalifikujesz się do PTS i jak uzyskać do niego dostęp, musisz porozmawiać ze swoim lekarzem rodzinnym lub lekarzem, który skierował Cię do szpitala.

Zwrot kosztów za transport chorego do szpitala?
Możesz ubiegać się o zwrot kosztów transportu do szpitala w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli zostaniesz skierowany na specjalistyczne leczenie lub testy NHS.