Pogotowie zamkowe Warszawa odblokuje drzwi w mig!

Pogotowie zamkowe Warszawa zaprasza – w nagłych przypadkach pogotowie zamkowe Warszawa natychmiast otworzy wszystkie drzwi i punkty kontrolne, aby zapewnić swobodną i niezakłóconą ewakuację pracowników.

JAK DZIAŁA AWARYJNE OTWIERANIE DRZWI?
Sygnał alarmowy może zostać wysłany do fizycznego systemu kontroli dostępu poprzez naciśnięcie przycisku awaryjnego otwierania drzwi, z systemu sygnalizacji pożaru lub poprzez wysłanie polecenia operatora ze stanowiska pracy.

Do podłączenia systemu sygnalizacji pożaru do systemu PACS, sterowniki Sigur posiadają specjalny port.

KTÓRE RODZAJE DRZWI MOŻNA ODBLOKOWAĆ?
W firmie takiej jak Pogotowie zamkowe Warszawa uwzględniliśmy wszystkie aspekty różnych rodzajów drzwi i barier, co oznacza, że w przypadku alarmu pożarowego zostaną otwarte następujące drzwi.

Po naciśnięciu przycisku awaryjnego otwierania drzwi. Przycisk musi być fizycznie podłączony do PACS. Przycisk można podłączyć na wiele sposobów, co wpłynie na sposób, w jaki system PACS zareaguje na alarm.

Kiedy system sygnalizacji pożaru wysyła sygnał alarmowy do pogotowia zamkowego Warszawa. Aby włączyć tę opcję, system musi być podłączony do dedykowanego (izolowanego galwanicznie) wejścia na sterowniku Sigur. System sygnalizacji pożaru można podłączyć do sterownika lokalnie, nie ma potrzeby układania nowego okablowania w całym budynku. W przypadku alarmu kontroler wykona określoną sekwencję operacji, w tym otwarcie drzwi i rejestrację zdarzeń.