Transport Warszawa Bielany – przeprowadzki i nie tylko!

O ile nie uzgodniono inaczej między firmą zajmującą się przeprowadzkami a klientem chcącym wynająć transport Warszawa Bielany, poniższe postanowienia mają automatycznie zastosowanie do przeprowadzek objętych umową podpisaną między stronami. Wspomniane przepisy określają prawa i obowiązki każdego z nich.

Umowa o transport Warszawa Bielany zostanie sporządzona w oparciu o informacje dostarczone przez klienta w odpowiednim czasie. Do firmy przeprowadzkowej należy ocena objętości oraz, jeśli to konieczne, wagi przenoszonych przedmiotów. Jednakże klient ponosi odpowiedzialność za konsekwencje niedoszacowania wspomnianej objętości lub wagi wynikające z niepełnych lub błędnych informacji przekazanych firmie przeprowadzkowej. Klient ponosi zatem wszelkie koszty powyżej pierwotnego oszacowania usługi jaką jest mebli transport Warszawa Bielany. Jeżeli firma przeprowadzkowa przeprowadziła inspekcję lokalu, z którego mają zostać przeniesione meble oraz wejść do nich, należy to zaznaczyć w kosztorysie przeprowadzek. Jeżeli firma przeprowadzkowa przeprowadziła inspekcję lokalu, do którego mają zostać przeniesione meble oraz wejść do nich, należy to również zaznaczyć w kosztorysie przeprowadzek. W przypadku wyjątkowych trudności z wejściem do budynków lub trudności z obsługą, klient opłacający transport w Warszawie na Bielanach musi poinformować o tym firmę przeprowadzkową, jeśli firma przeprowadzkowa nie przeprowadziła inspekcji lokalu i wejść. Jeśli firma przeprowadzkowa nie zostanie o tym poinformowana, klient będzie odpowiedzialny za wszelkie wydatki i szkody, które firma przeprowadzkowa będzie musiała ponieść w wyniku tego, z wyjątkiem takich wydatków i szkód, za które odpowiada firma przeprowadzkowa.